Eagala er en internationalt anerkendt metode

Eagalas oprindelse er fra USA i 1999 i en non-profit organisationEagala hesteassisteret terapi model bygger på gestaltpsykologiske principper, hvor kropssproget er grundlaget for udforskning af indre psykologiskeproblemstillinger. Dertil er det en eksperimentel og løsningsorinteret terapi, som har fokus på de metaforiske betydninger, der opstår i samspillet med hestene. Samspillet med hestene bliver altså eksempler på problemer eller personer, som klienten oplever i sin hverdag. Derfor bliver aktiviteterne ofte tilpasset efter den enkeltes problematik eller tager form derefter, således at terapien nærmest udgør en mikroskopi af hverdagslivet problemer.

Eagala, hesteassisteret terapi består i, at skabe et interaktivt terapeutisk rum, hvori samspillet mellem klient og hest bliver fundamentet for klientens læring og indsigt.

Den praktisk-eksperimentielle arbejde med hestene fremmer klientens opmærksomhed på nuet og hjælper dem til at identificere følelser, tanker og adfærd samt træne dem i problemløsning og sociale kompetencer.

Motivet bag at bruge heste i terapi, er at de er effektive i at konfrontere klientens kropssprog og adfærd, grundet deres hypersensitive natur og respons på klientens nonverbale kommunikation. Klienten kan altså gennem samspillet med hestene blive anderledes bevidste om sit kropssprog og intrapsykiske miljø samt, hvad der signaliseres til omverdenen. I tråd med dette kan hestene også assistere klienten i at blive mere tydelig i sin fremtoning og kommunikation, idet heste synligt reagerer på at få modsatrettede signaler.

Forskninger tyder på at den eksperimentelle del, muligvis gør terapien mere intensiv og tidsbesparende end almindelig terapi.

Arbejdet med hestene kan hjælpe med at overkommelig frygt og at få lederskab og kontrol over eget liv. Fremmer selvtillid og selvværd og følelse af styring.